Komise bytová

Posuzuje žádosti o pronájem bytu. 

Spolupracuje na vyhodnocení stavu stávajícího bytového fondu. 

Vyjadřuje se ke zřizování startovacích bytů a bytů pro seniory.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Jana Kmochová (kmochova@ssck.cz) -  předseda

Veronika Jirásková (veronika.jiraskova@mestock.cz) tel. 491467520 – tajemník

Bc. Eva Hejnová

Richard Bergmann

Ing. Marcela Franková

František Křeček

Ivana Lukášová

Roman Hanuš

Jiří Beneš

Pavlína Škodová

Bc. Tomáš Král

pověřený člen rady: Jiří Regner

Zápis z 3. jednání bytové komise ze dne 25. 11. 2019

Zápis z 1. jednání bytové komise ze dne 25. 05. 2020