Komise dopravní

Navrhuje opatření v oblasti dopravní obslužnosti. Navrhuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti. Vyjadřuje se k návrhům úprav dopravního značení. Vyjadřuje se k investičním záměrům v oblasti dopravy.

Členové dopravní komise     

Michal Škoda – předseda
Email: skoda@mestock.cz 

Emil Košut  – tajemník
Email: kosut@mestock.cz, Tel.: 491467580

Další členové:

Mgr. Ludmila Štěpánová, Ing. Josef Dostál, Pavel Novák, Zdeněk Růžek, Ing. Karel Jiránek, Jiří Vít

Pověření členové rady:
Ing. Milan Hrstka
Email: milan.hrstka@mestock.cz 

Mgr. Jan Kafka, Ph.D.
Email: jan.kafka@mestock.cz 

Zápisy z jednání bytové komise

Zápis z 3. jednání komise dopravní ze dne 6. 11. 2019

Zápis z 4. jednání komise dopravní ze dne 1. 6. 2020