Komise dopravní

Navrhuje opatření v oblasti dopravní obslužnosti. 

Navrhuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti. 

Vyjadřuje se k návrhům úprav dopravního značení. 

Vyjadřuje se k investičním záměrům v oblasti dopravy.                                                                                                                                                                                                                                    

 

Michal Škoda (skoda@mestock.cz) – předseda

Emil Košut (kosut@mestock.cz) tel. 491467580 – tajemník

Mgr. Ludmila Štěpánová

Ing. Josef Dostál

Pavel Novák

Zdeněk Růžek

Ing. Karel Jiránek

Jiří Vít

pověření členové rady: Ing. Milan Hrstka, Mgr. Jan Kafka, Ph.D.

Zápis z 3. jednání komise dopravní ze dne 6. 11. 2019

Zápis z 4. jednání komise dopravní ze dne 1. 6. 2020