Komise pro kulturu a školství

Podílí se na sestavování plánu kulturní činnosti. 

Koordinuje spolupráci příspěvkových organizací města, spolků a církví v oblasti kultury. 

Podává podněty k rozvoji folklórního festivalu a k dalším akcím pořádaných městem. 

Podává podněty k vzájemné komunikaci škol s vedením města.                                                                               

 

Hana Řezníčková Kukulová, DiS (hana.reznickova.kukulova@mestock.cz) -  předseda

Martina Vondrová (martina.vondrova@mestock.cz) tel. 491467511 – tajemník

Marcela Kollertová

Mgr. Martin Zakouřil

Mgr. Ludmila Štěpánová

Radka Laštovičková, DiS.

Mgr. David Smetana

Ing. Roman Kejzlar

Bc. Richard Švanda

Mgr. Renata Jakubíková

Mgr. Marcela Nejmanová

RNDr. Vlastislava Jiránková

Jana Holzäpfelová

Milan Hruška

Mgr. Miroslava Kuřátková

PhDr. Marcela Fraňková

Tomáš Šimek

host: MgA. Leoš Nývlt

pověření členové rady: Mgr. Markéta Šolcová, Mgr. Štěpán Nosek

Zápis z 4. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 6. 5. 2019

Zápis z 5. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 10. 6. 2019

Zápis z 6. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 2. 9. 2019

Zápis z 7. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 2. 10. 2019

Zápis z 8. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 6. 11. 2019

Zápis z 9. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 11. 12. 2019

Zápis z 1. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 22. 1. 2020

Zápis z 2. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 04. 03. 2020

Zápis z 3. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 4. 6. 2020