Komise pro kulturu a školství

Podílí se na sestavování plánu kulturní činnosti. Koordinuje spolupráci příspěvkových organizací města, spolků a církví v oblasti kultury. Podává podněty k rozvoji folklórního festivalu a k dalším akcím pořádaných městem. Podává podněty k vzájemné komunikaci škol s vedením města.

Členové  komise pro kulturu a školství

Hana Řezníčková Kukulová, DiS  – předseda
Email: hana.reznickova.kukulova@mestock.cz 

Martina Vondrová – tajemník
Email: martina.vondrova@mestock.cz, Tel.: 491 467 511

Další členové:

Zdeňka Fabiánová, Mgr. Martin Zakouřil, Mgr. Ludmila Štěpánová, Radka Laštovičková, DiS., Mgr. David Smetana, Ing. Roman Kejzlar, Bc. Richard Švanda, Mgr. Renata Jakubíková, Mgr. Marcela Nejmanová, RNDr. Vlastislava Jiránková, Jana Holzäpfelová, Milan Hruška, Mgr. Miroslava Kuřátková, Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D., Tomáš Šimek, host: MgA. Leoš Nývlt

Pověření členové rady:
Mgr. Markéta Šolcová
Email: marketa.solcova@mestock.cz 

Mgr. Štěpán Nosek
Email: stepan.nosek@mestock.cz 

Zápisy z jednání komise pro kulturu a školství

Zápis z 4. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 6. 5. 2019

Zápis z 5. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 10. 6. 2019

Zápis z 6. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 2. 9. 2019

Zápis z 7. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 2. 10. 2019

Zápis z 8. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 6. 11. 2019

Zápis z 9. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 11. 12. 2019

Zápis z 1. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 22. 1. 2020

Zápis z 2. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 04. 03. 2020

Zápis z 3. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 4. 6. 2020

Zápis z 1. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 30. 9. 2021

Zápis z 2. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 5. 11. 2021

Zápis z 1. jednání komise pro kulturu a školství ze dne 28. 3. 2022