Komise pro správu majetku

Vyjadřuje se k prodeji a pronájmu majetku města. Podává návrhy na využití majetku města. Podílí se na zpracování cenové mapy města. Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí výstavby. 

Členové  komise pro správu majetku:

Patrik Volhejn – předseda
Email: patrik.volhejn@mestock.cz 

Sylvie Součková  – tajemník
Email: sylvie.souckova@mestock.cz, Tel.: 491 467 519

Další členové:

Vratislav Ansorge, Jiří Kábrt, Josef Záliš, Richard Bergmann, Ing. Marcela Franková, František Křeček, Tomáš Prouza, Ing. Lubomír Křivda, host: Bc. Tomáš Král

Pověřený člen rady:
Jiří Regner
Email: jiri.regner@mestock.cz, Tel.: 491 467 545

Zápisy z jednání komise pro správu majetku

Zápis z 4. jednání komise pro správu majetku ze dne 26. 8. 2019

Zápis z 1. jednání komise pro správu majetku ze dne 20. 1. 2020

Zápis z 2. jednání komise pro správu majetku ze dne 30. 4. 2020

Zápis z 3. jednání komise pro správu majetku ze dne 31. 8. 2020

Zápis z 4. jednání komise pro správu majetku ze dne 7. 10. 2020

Zápis z 5. jednání komise pro správu majetku ze dne 12. 11. 2020

Zápis z 1. jednání komise pro správu majetku ze dne 5. 2. 2021

Zápis z 2. jednání komise pro správu majetku ze dne 19. 3. 2021

Zápis z 3. jednání komise pro správu majetku ze dne 24. 5. 2021

Zápis z 4. jednání komise pro správu majetku ze dne 30. 8. 2021

Zápis z 5. jednání komise pro správu majetku ze dne 15. 11. 2021

Zápis z korespondenční jednání komise pro správu majetku – únor 2022

Zápis z 2. jednání komise pro správu majetku ze dne 21. 3. 2022

Zápis z 3. jednání komise pro správu majetku ze dne 23. 5. 2022

Zápis z 4. jednání komise pro správu majetku ze dne 15. 8. 2022