Komise pro správu majetku

Vyjadřuje se k prodeji a pronájmu majetku města. 

Podává návrhy na využití majetku města. 

Podílí se na zpracování cenové mapy města. 

Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí výstavby.                                                                                                                                                                                  

 

Patrik Volhejn (patrik.volhejn@mestock.cz) – předseda

Sylvie Součková (sylvie.souckova@mestock.cz) tel. 491467519 – tajemník

Vratislav Ansorge

Jiří Kábrt

Josef Záliš

Richard Bergmann

Ing. Marcela Franková

František Křeček

Tomáš Prouza

Ing. Lubomír Křivda

host: Bc. Tomáš Král

pověřený člen rady: Jiří Regner

Zápis z 4. jednání komise pro správu majetku ze dne 26. 8. 2019

Zápis z 1. jednání komise pro správu majetku ze dne 20. 1. 2020

Zápis z 2. jednání komise pro správu majetku ze dne 30. 4. 2020

Zápis z 3. jednání komise pro správu majetku ze dne 31. 8. 2020

Zápis z 4. jednání komise pro správu majetku ze dne 7. 10. 2020

Zápis z 5. jednání komise pro správu majetku ze dne 12. 11. 2020

Zápis z 1. jednání komise pro správu majetku ze dne 5. 2. 2021

Zápis z 2. jednání komise pro správu majetku ze dne 19. 3. 2021

Zápis z 3. jednání komise pro správu majetku ze dne 24. 5. 2021

Zápis z 4. jednání komise pro správu majetku ze dne 30. 8. 2021