Komise pro tělovýchovu a sport

Vyjadřuje se k financování sportu a navrhuje opatření v této oblasti. 

Vyjadřuje se ke správě městských sportovišť a podává návrhy k jejich rozvoji. 

Koordinuje spolupráci sportovních organizací.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Jiří Vít (jiri.vit@mestock.cz) – předseda

Tomáš Kábrt (kabrt.tomas@email.cz) tel. 734313590 – tajemník

Oldřich Mallat

Lukáš Janko

Zdena Schröderová

Jiří Škoda

Ing. Jiří Romža

Mgr. Tomáš Jirásek

Martin Vejrek

David Škoda

Jiří Zachovský

Bořek Drozd

Marcela Kollertová

Martin Burdych

Zdeněk Spůra

Petr Maxa

Roman Hásek

pověřený člen rady: Ing. Rostislav Petrák

Zápis z 3. jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 4. 6. 2019

Zápis z 4. jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 9. 1. 2020