Komise sociální a zdravotní

Podílí se na komunitním plánování. Sleduje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a navrhuje opatření. Předkládá návrhy na zlepšení kvality života seniorů (mezigenerační setkávání, vzdělávání seniorů apod.). Vyjadřuje se k záměru zřízení domova pro seniory. Sleduje dostupnost zdravotní péče a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k žádostem o přidělení bytu v pečovatelských domech.

Členové komise sociální a zdravotní

Radka Frýbová – předsedkyně
Email: radkafrybova@seznam.cz 

Ing. Michal Tošovský  – tajemník
Email: tosovsky@mestock.cz, Tel.: 491 467 517

Další členové: 

Bc. Lenka Vlčková, Marie Holubová, Ing. Petra Špatenková, PaedDr. Jana Hartmanová, Jarmila Horáková, Ivana Laštovičková, Jiří Linhart, Marie Čisárová, Jindřiška Bramborová

Pověřený člen rady:
Jiří Regner
Email: jiri.regner@mestock.cz, Tel.: 491 467 545

Zápisy z jednání komise sociální a zdravotní

Zápis z 4. jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.9.2019

Zápis z 4. jednání komise sociální a zdravotní ze dne 13. 9. 2021