Komise sociální a zdravotní

Podílí se na komunitním plánování. 

Sleduje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a navrhuje opatření. 

Předkládá návrhy na zlepšení kvality života seniorů (mezigenerační setkávání, vzdělávání seniorů apod.). 

Vyjadřuje se k záměru zřízení domova pro seniory. 

Sleduje dostupnost zdravotní péče a navrhuje opatření. 

Vyjadřuje se k žádostem o přidělení bytu v pečovatelských domech.

 

Radka Frýbová (radkafrybova@seznam.cz) -  předsedkyně

Ing. Michal Tošovský (tosovsky@mestock.cz) tel. 491467517 – tajemník

Bc. Lenka Vlčková

Marie Holubová

Ing. Petra Špatenková

PaedDr. Jana Hartmanová

Jarmila Horáková

Ivana Laštovičková

Jiří Linhart

Marie Čisárová

Jindřiška Bramborová

pověřený člen rady: Jiří Regner

Zápis z 4. jednání komise sociální a zdravotní ze dne 2.9.2019