Koncepce řešení náměstí T. G. M.

Studie zpracovaná v roce 2011 analyzuje dosavadní návrhy řešení náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci a na základě této analýzy navrhuje koncepci nového uspořádání náměstí. Ta je však podmíněna realizací dopravního propojení ulic Sokolská, Manž. Burdychových a Náchodská jižně od náměstí. Výsledkem by bylo řešení, které sice nadále počítá s průjezdem tranzitní dopravy severní částí náměstí, nicméně jižní část je uspořádána nově s prvky Mariánského sloupu a nové kašny a je obyvatelná i pro pěší. Podstatný je také návrh na dostavbu bloku mezi starou radnicí a nynějším autobusovým nádražím.

 

Kompletní studie ke shlédnutí ZDE nebo na konci článku. 


Nad prostorem náměstí a jeho zkvalitněním po stránce urbanistické, architektonické i dopravní se diskutuje již mnoho let. Za tu dobu bylo vypracováno několik studií a projektů, které analyzuje výše uvedená studie arch. Kokeše. 

Pro úplnost přikládáme několik ukázek z těchto návrhů. Kompletní studie jsou k nahlédnutí na odboru rozvoje města.

1. Čtyři návrhy akad. arch. Zdeňka Tomka (bývalý městský architekt) z roku 2007. 

 

2. Studie Ing. Vratislava Nývlta z roku 1996. Čtyři alternativy, které řeší zejména parkování v centru města.

 

3. Studie Ing. arch. Miloslava Konvičky, Ing. arch. Petra Hubáčka a Ing.Stanislava Prokeše z roku 1998. 

 

4. Diplomová práce Ing. Tomáše Jakla  "Dopravně urbanistická studie města Č.K." z roku 1998.

5. Diplomová práce Ing.arch. Marka Wajsara "Revitalizace centra Červeného Kostelce" z roku 2008.

Ing. arch. Marek Wajsar Ing. arch. Marek Wajsar Ing. arch. Marek Wajsar Ing. arch. Marek Wajsar

 

Soubory ke stažení

kompletní studie.pdf 32,3 MB Stáhnout