Koncepce veřejné dopravy

V rámci koncepce veřejné dopravy je záměrem města vybudovat nový dopravní terminál v prostoru nádraží ČD a nově řešit stanoviště autobusů v centru města.

Koncepce byla připravena v říjnu r. 2014 jako podklad k jednání s krajským úřadem Královéhradeckého kraje, který je objednavatelem a organizátorem veřejné dopravy v regionu. Dále je v jednání možnost převodu pozemků v majetku ČD resp. SŽDC do vlastnictví města, na kterých by se měl nový dopravní terminál realizovat.

S krajským úřadem je nyní předjednáno, že všechny autobusové linky, které v současnosti končí v Červeném Kostelci a parkují v autobusové stanici, budou prodlouženy až k nádraží ČD. Přínosem tohoto opatření bude zejména další posílení četnosti spojů z centra města k vlakům a také redukce počtu autobusových stání v centru města, což v dlouhodobém horizontu přináší možnost smysluplného využití a dostavby proluky v jižní části náměstí. Potřeba kultivace přednádražního prostoru, který je pro mnohé branou do města,  je zřejmá.

Podrobnosti naleznete v přiložených pracovních dokumentech. Upozorňujeme, že o záměru se v současné době jedná a výsledné uspořádání jednotlivých lokalit se ještě bude konkretizovat podle výsledků jednání.