Letopisecká komise

Spolupracuje s kronikářem města. 

Kontroluje zápis do kroniky města. 

Navrhuje doplnění textu kroniky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Otto Ressl

Jan Brož

Bc. Lucie Hnízdilová

Mgr. Markéta Vítová