Letopisecká komise

Spolupracuje s kronikářem města. Kontroluje zápis do kroniky města. Navrhuje doplnění textu kroniky.

Členové letopisecké komise

Otto Ressl, Jan Brož, Bc. Lucie Hnízdilová, Mgr. Markéta Vítová