Lípa ve Lhotě

Lípa ve Lhotě

Krásná košatá lípa malolistá, srdčitá, jejíž kmen se ve výšce čtyř metrů dělí na dvě terminální větve roste ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Obvod kmene má 299 cm a je vysoká asi 23 metrů. Na kmeni je umístěn svatý obrázek Panny Marie. Lípa byla vysazena v roce 1919 na počest konce 1. sv. války a vzniku republiky.