Mgr. Jan Česenek

Mgr. Jan Česenek

Pan učitel Jan Česenek nastoupil do školy v Červeném Kostelci jako učitel matematiky a fyziky 1. 9. 1971. Oceněn byl v roce 2020.

Svůj pedagogický um praktikuje na škole dodnes a jako zdatný muž v důchodovém věku svědomitě a zodpovědně připravuje své žáky v předmětu matematiky. Matematiku vyučuje téměř 50 let, počítat tedy naučil mnoho občanů našeho města, kteří na pana učitele a jeho nadšení pro matematiku s úsměvem a rádi vzpomínají. Někdy to byla i pořádná dřina.

Mnoho žáků svědomitě a úspěšně připravil i k přijímacím zkouškám. Cenil si úspěchů školy i úspěchu svých žáků v matematických soutěžích. Své žáky připravuje dál i když by mohl v důchodu odpočívat.

20 let od doku 1989, pracoval Jan Česenek lidsky a s nadhledem jako zástupce ředitele školy. S dětmi pracoval i mimo školu jako trenér  volejbalistek. Osvědčil se i jako dobrý zahrádkář. Ke svým kolegům a dětem byl přátelský, nezkazí žádnou legraci.

Svou práci má rád a pokud zdraví dovolí bude i nadále patřit do pedagogického kolektivu Základní školy V. Hejny v Červeném Kostelci.