Organizace a zařízení města

Městská policie

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Pro více informací klikněte zde.

Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko je příspěvkovou organizací města Červený Kostelec provozující Divadlo J. K. Tyla, 3D digitální kino Luník, Grafoklub, Domek Boženy Němcové a městskou výstavní síň. Městské kulturní středisko pořádá široké spektrum kulturních akcí a událostí mezi které patří koncerty, divadla, filmy, festivaly nebo celá škála kurzů. Pro více informací klikněte zde.

Městská knihovna

V současné době patří knihovna k moderním automatizovaným knihovnám. Patří do skupiny střediskových knihoven, tj. metodicky a personálně obsluhuje čtyři své pobočky a pět knihoven v přilehlých obcích. Budova spolu se zahradou je průběžně rekonstruována a nově vybavována. V roce 2005 byla obnovena fasáda, která nahradila dožilou omítku z 50. let minulého století. Knihovna má cca 1350 registrovaných čtenářů a disponuje cca 46 000 svazky knih. Ročně si čtenáři půjčí více než 100 000 svazků knih a časopisů. Pro více informací klikněte zde.

Základní umělecká škola

ZUŠ je příspěvkovou organizací města a poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. Svou činností motivuje žáky nejen pro studium na středních uměleckých školách a konzervatořích, ale i pro činnost v amatérských souborech v duchu pokračování tradic a aktivit našeho města. Studium je určené pro zájemce od 5 let, žáky základních i středních škol. V současné době škola poskytuje vzdělání pro 420 žáků a využívá tak svou plnou kapacitu. Pro více informací klikněte zde.

Voda Červený Kostelec, s.r.o.

Společnost VODA Červený Kostelec, s.r.o. byla založena městem Červený Kostelec transformací společnosti VODA Červený Kostelec p.o. ke dni 11.března 1999. Prvořadým úkolem společnosti je zabezpečit provoz a údržbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Červený Kostelec. Společnost dále na základě uzavřených smluv provozuje a provádí údržbu vodovodů pro veřejnou potřebu v obcích Červená Hora, Horní Rybníky – Zábrodí a Žernov. Pro více informací klikněte zde.

 

MŠ Náchodská

Mateřská škola se nachází nedaleko centra města, i přes blízkost náměstí a rušné dopravní komunikace, mají děti možnost využití rozlehlé zahrady se spoustou zeleně oddělené od hlučného okolí. Kapacita MŠ je 125 dětí rozdělených do 5 tříd – Kočička, Beruška, Sluníčko, Krteček, Medvídek. Rodičům nabízíme spolupráci při vzdělávání jejich dítěte, zapojení do společnosti vrstevníků a společnou podporu dětských zájmů. Daných cílů chceme dosáhnout cestou vlastního poznávání a nabídkovou zájmovou činností. Hlavní náplní naší výchovné práce je využívání metody prožitkového učení. Pro více informací klikněte zde.

MŠ Větrník 

Naše mateřská škola stojí na klidném místě nedaleko centra. Prostorná zahrada umožňuje v létě hru dětí v samostatných koutech pro jednotlivá oddělení, která jsou vybavena pískovištěm, domečkem, brouzdalištěm. V naší MŠ máme naplno využívají děti i krásná lesní zákoutí, které vybízejí ke hrám s přírodninami. V zimě máme dostatek prostoru pro hry se sněhem a na mírném svahu přímo v areálu školy můžeme sáňkovat. Máme zde také zrekonstruované dopravní hřiště a velké hřiště pro míčové hry. Pro více informací klikněte zde.

Další organizace a zařízení města

Hasiči – JPO II

ZŠ Václava Hejny

ZŠ Lhota 

ZŠ a MŠ Olešnice