Osadní výbor Bohdašín

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

·         předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a

·         vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Zvolení členové:

Tomáš Linhart (předseda)

Ladislav Brož

Pavel Staněk

Martina Kubečková

Edita Němcová

Lenka Sedláčková

Karel Hornych

Zdeněk Pinkava

Markéta Prouzová.

Zápis z jednání osadního výboru Bohdašín ze dne 20.3.2019

Zápis z jednání osadního výboru Bohdašín ze dne 23. 10 . 2019

Zápis z jednání osadního výboru Bohdašín ze dne 20. 10. 2021