Osadní výbor Horní Kostelec

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

·         předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a

·         vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Zvolení členové:

Vojtěch Špulák (spulak@rekupex.cz) - předseda

Pavel Holzäpfel

Tomáš Rýdl

Vladimír Kábrt

Jana Illnerová

Alice Baricová

Ladislav Kollert

Martin Nývlt

Jaroslav Vencl

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 28.5.2019

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 18.9.2019

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13.11.2019

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13.2.2020

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 24. 6. 2020

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 17. 9. 2020

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 25. 5. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 9. 9. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 18. 11. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 3. 3. 2022

Zápis z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 9. 6. 2022