Osadní výbor Lhota

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

·         předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a

·         vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Zvolení členové:

Richard Bergmann (richard.bergmann@mestock.cz) - předseda

Tomáš Oždian

Petra Špatenková

Tomáš Matyska

Jana Křečková

Kamil Regner

Jakub Semerák

Pavel Kulda

Hana Škodová

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 21.5.2019

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 17.9.2019

Zápis z jednání starosty s předsedou osadního výboru Lhota ze dne 9. 10. 2019

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 18.12.2019

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 9. 6. 2020

Zápis z korespondenčního jednání osadního výboru Lhota ze dne 13. 10. 2020

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 1. 2. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 1. 6. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 6. 10. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 22. 3. 2022

Zápis z jednání osadního výboru Lhota ze dne 7. 6. 2022