Osadní výbor Olešnice

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

·         předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a

·         vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Zvolení členové:

Miroslav Háze (spitfire@email.cz) - předseda

Jan Vítek

Lucie Hnízdilová

Martin Klapper

Roman Vlček

Radek Jůza

Lukáš Kozák

Ondřej Středa

Marek Hnízdil

Zápis z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 13. 3. 2019

Zápis z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 17. 6. 2019

Zápis z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 3. 9. 2019

Zápis z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 8. 6. 2020

Zápis z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 21. 6. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 25. 4. 2022