Osadní výbor Stolín a Mstětín

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

·         předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a

·         vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Zvolení členové:

Josef Vondra (josef.vondra@volny.cz) -  předseda

Josef Záliš

Miroslav Klepáček

Karel Středa

Ing. Vladimír Steger

Jaroslav Falta

Bc. Lukáš Pelc.

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 19.11.2018

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 6.3.2019

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 5.6.2019

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 16.9.2019

Zápis z jednání zástupců města s předsedou osadního výboru Stolína a Mstětína ze dne 9.10.2019

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 9. 3. 2020

Zápis z korespondenčního jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 10. 7. 2020

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 14. 9. 2020

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 24. 5. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 4. 10. 2021

Zápis z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 27. 6. 2022