Parčík na Bohdašíně

Nachází se naproti bývalé škole, dnes prodejně a restauraci. Hlavním bodem je pomník obětem druhé světové války. Prostor ohraničují tůje a umístěny jsou zde i lavičky a koše. Po okrajích jsou informační tabule. Jedna je určená turistům a na druhé jsou popsány tragické události z roku 1942, které se na Bohdašíně a okolí odehrály. Prostor je ideální pro odpočinek turistů, kteří putují po vyznačené turistické trase.

Další prostor k odpočinku je na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie. V roce 2017 zde byl celý prostor zrevitalizován. Vysázeno zde bylo 390 kusů trvalek a vybrány byly venkovské druhy získané především z vlastních zahrad. U lavičky jsou vysazeny například fialky, ale i jahodníky. Jelikož zde nebyl prostor pro vysazení tří stromů, jak je zvykem, byl vybrán jeden dub se třemi kmínky.