Park A. B. Svojsíka

Park je umístěn v prostoru, kde byl dříve rybník Rybčina, a to u fotbalového stadionu a tenisových kurtů. Jeden okraj parku tvoří bývalá hráz. Je to travnatá plocha se vzrostlými stromy. Přes park vedou cestičky, u kterých jsou osazeny lavičky a odpadkové koše. Na okraji parku je umístěno oplocené dětské hřiště s herními prvky. Park je vhodný k procházkám a odpočinku všech věkových generací. Příjemná procházka je také po bývalé hrázi rybníka Rybčina. U parku mají postavenou klubovnu místní skauti a v parku pořádají akce pro volnočasové vyžití. Výhodou parku je jeho umístění mimo obytnou zónu a silniční provoz. V parku, hned za hrází, je soutok dvou potoků, a to Červeného a Olešnice. U tohoto parku je zamýšlena celková revitalizace, o které se v současné době jedná. Mezitím došlo k vykácení smrků z důvodu kůrovcové kalamity.