Parky a zahrady

25. května 2023
Parčík u autobusového nádraží
Parčík pro relaxaci se nachází mezi ulicí 5. května a autobusovým nádražím. Travnatá plocha je osázena stromy, keři a květinami, které byly strojově zasázeny v listopadu 2017 (směs barev krokusů a tulipány). Protínají ji štěrkové cestičky, u kterých jsou osazené lavičky a odpadkové koše. V prostoru je umístěno také dětské hřiště s herními prvky. V roce 2019 zde bylo uprostřed plochy vybudováno kruhové sezení. Okolo sezení je vysazena směs suchomilných trvalek a jarní i letní cibuloviny. Na okra
25. května 2023
Park A. B. Svojsíka
Park je umístěn v prostoru, kde byl dříve rybník Rybčina, a to u fotbalového stadionu a tenisových kurtů. Jeden okraj parku tvoří bývalá hráz. Je to travnatá plocha se vzrostlými stromy. Přes park vedou cestičky, u kterých jsou osazeny lavičky a odpadkové koše. Na okraji parku je umístěno oplocené dětské hřiště s herními prvky. Park je vhodný k procházkám a odpočinku všech věkových generací. Příjemná procházka je také po bývalé hrázi rybníka Rybčina. U parku mají postavenou klubovnu místní skau
30. května 2023
Prostor mezi školami
Prostranství mezi Základními školami V. Hejny vyplňuje travnatá plocha osázená stromy (smrky, jedle a lípy) a květinami. Plochu protínají štěrkové cestičky, okolo kterých jsou umístěny lavičky pro odpočinek. V prostoru je umístěno i dětské hřiště s herními prvky. Osazena jsou zde i odpadkové koše. Prostor je tak vhodný pro volnočasové vyžití pro děti, ale využíván je všemi generacemi k odpočinku. Centrálním bodem prostranství je pomník legionáře, věnovaný obětem světových válek. U vchodu do bud
25. května 2023
Smetanovy sady u divadla
Je travnatá plocha vyplněná vzrostlými stromy pod místním hřbitovem. Jsou využívány především v letních měsících na pořádání různých kulturních akcí, například k pořádání MFF. Sady využívají také školáci pro pohybové aktivity. Využívají je i místní Skauti. Sady jsou využity prakticky celoročně. V zimě jsou příznivým místem pro sáňkování dětí. Ústředním bodem sadů je socha Boženy Němcové. Na okraji, před budovou sokolovny je potom umístěn památník boje proti komunismu. Do trávníku před památníke