Plastika připomínající konec období vlády totalitního režimu

Plastika připomínající konec období vlády totalitního režimu

U vchodu do ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci je umístěna plastika připomínající prostor, kde se v listopadu 1989 odehrávaly zlomové okamžiky celonárodního zápasu o svobodu a demokracii.

Iniciátory umístění plastiky do míst, kde se odehrávaly zlomové události ve městě byli Milan Hruška, Jiřina Hašková, Tomáš Kulda a Zdeněk Kinzl – čtyři lidé, které na konci osmdesátých let spojovalo několik vlastností a postojů: nespokojenost, až znechucení nad totalitními praktikami komunistické vlády, touha po demokracii, vůle ke změně, a především odvaha riskovat bezmála vše, co měli. 

Plastika byla slavnostně odhalena na státní svátek 17. listopadu 2018.