2021 až 2022 „Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice“

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/1 6_008/0002243

Léto v rámci česko – polské spolupráce

Společné setkání českých a polských turistů
První akcí letošního roku bylo společné setkání českých a polských turistů v rámci jubilejního 50. ročníku pochodu nazvaného Cestou Jakuba Haliny, který se konal 26.6. Na tuto akci nás přijelo podpořit v rámci česko-polské spolupráce 50 členů PTTK Zabkowice, díky kterým to byl další velmi příjemný den strávený ve společnosti našich polských přátel.

 

Fotbalové utkání Červený Kostelec - Zabkowice
Druhá akce se konala v sobotu 14.8. na hřišti za potokem. V rámci česko – polské spolupráce přijeli ze Zabkowic mladí fotbalisti, kteří zde společně s našimi hráči odehráli dvě utkání v kategoriích mladší žáci a starší přípravka a společně také zašli na oběd do restaurace Divadlo. Celá sobota byla pojata v přátelském duchu. Závěrem celého sportovního dne bylo slavnostní ukončení této akce. Všichni hráči obdrželi pamětní medaile a diplomy a fotbalisté ze Zabkowic navíc pohár. Celá akce byla hodnocena všemi zúčastněnými velmi kladně díky přívětivému počasí a fair play. Vydaření celého dne potvrzuje i pozvání tentokrát do Zabkowic.

 

Setkání česko - polských turistů
Třetí akcí tohoto roku bylo čtyřdenní setkání s 50 polskými přáteli v rámci setkávání česko-polských turistů z partnerských měst Zabkowice – Červený Kostelec. Akce se konala ve dnech 19.8. – 22.8.2021. Ve čtvrtek se všichni po příjezdu vydali na podvečerní procházku okolo červeno-kosteleckých rybníků. Druhý den vyjeli turisté na Nový Hrádek, odkud šli pěšky na poutní místo Rokole. Dále se pokračovalo přes osadu Rzi ke staré Izidorově lípě a poté na rozhlednu Šibeník.  Sobota byla věnována 67. ročníku mezinárodního folklórního festivalu v Červeném Kostelci. V 10 hodin se konala mše svatá, poté procházka městem, oběd, řemeslné trhy a galapředstavení folklórního festivalu. V neděli byla na plánu prohlídka zrekonstruovaného hradu Vízmburk.

Současně se čtyřdenním setkáním proběhla akce, která se uskutečnila v sobotu 21.8. a byla určena pro zájemce z řad občanů partnerského města Zabkowice. Autobusem dorazilo do Červeného Kostelce 50 polských občanů, které po příjezdu přivítal starosta města pan Rostislav Petrák a zástupci Klubu turistů Červený Kostelec. Společně se poté zúčastnili mše svaté. Po mši byla připravena prohlídka kostela a kostelní věže s odborným výkladem pana místostarosty Jiřího Regnera. Dále následoval oběd v restauraci Divadlo, prohlídka města, řemeslné trhy a program na 67.ročníku MFF.

 

Jednodenní výlet turistů do města Zabkowice
Pátou akcí a pomyslným zakončením léta byl jednodenní výlet turistů do města Zabkowice. Tento výlet se konal v sobotu 4.9. Po příjezdu na náměstí byli červenokostelečtí turisté přivítáni. U znaku města se všichni zúčastnění vyfotili. Poté byla naplánovaná procházka do Barda vzdáleného 13 km. Kdo si netroufl na tuto trasu, nechal se převést autobusem do Březnice. Odtud se všichni vydali do města Bardo. V 16 hodin se v místní bazilice zúčastnili staropolské svatby a slavnostního svatebního obřadu. Následovala procházka po městě, která byla zakončena prohlídkou raftového přístaviště.

 

Svatováclavské slavnosti opět nabídli divákům kousek historie
Městské kulturní středisko ve spolupráci s městem Červený Kostelec uspořádalo pro návštěvníky areálu J. K. Tyla v sobotu 25. září 2021 tradiční podzimní slavnost na počest sv. Václava, patrona země české, všech pivovarníků a vinařů. Bohatý kulturní program byl zahájen pohádkou „O pejskovi a kočičce“ v podání loutkového divadla Smiřice. Představení vykouzlilo nejeden úsměv na dětských tvářích a všudypřítomná pozitivní energie by se dala krájet. Divadelní představení nebylo jedinou atrakcí připravenou pro ty nejmenší. V areálu se nacházely řemeslné dílničky, kde si každý mohl vyzkoušet svoji zručnost a vyzkoušet si řemesla našich babiček. Hlavním hřebem celé slavnosti bylo šermířské vystoupení Manů Přemysla Otakara. Vystoupení bylo natolik autentické, že někteří diváci při šermířských soubojích zavírali oči. Zvuky nabroušeného ostří se linuly celým areálem a celkový dojem dotvářely výborně zpracované kostýmy. V rámci programu nesměla samozřejmě chybět ani hudební vsuvka v podání Městského dechového orchestru pod vedením paní Hany Řezníčkové Kukulové a celý sobotní den zakončilo vystoupení rockové kapely Pegas.

 

Společný volejbalový trénink
Pomyslnou šestou akcí v rámci přeshraniční spolupráce realizovanou v projektu byla první akce volejbalu. Dne 23. 9. v odpoledních hodinách vyjelo 13 volejbalistek na společný trénink s polským klubem ZTS Zabkowice Slaskie. Začátek tréninku se nesl ve společném rozcvičení, poté následoval trénink několika herních dovedností po stanovištích. Trénink byl zakončen soutěžemi, ve kterých se kosteleckému volejbalu velmi dařilo. Po tréninku byla pro volejbalistky připravená večeře a následoval odjezd domů.

Setkání česko - polských turistů
Sedmou sportovní akcí v rámci projektu byla akce turistů. Tentokrát turisté vyjeli na 2 dny 25. 9. do Zlatého Stoku, kde se setkali s polskými přáteli z PTTK Zabkovice. Během prvního dne navštívili města Glucholaz, s výstupem na Przedniu kopu, Prudnik a Wieszczyny, kde byli ubytováni. Druhý den následoval nabitý program. Výjezd na Góry Opawskie a Petrovy boudy, výstup na Biskupiu kopu a Schronisko pod
Biskupiou kopou a sestup do Jarnoltówka. Dále se přejelo do Otmuchowa, kde následovala prohlídka města, večeře, procházka podél jezera, rozloučení a odjezd zpět do Červeného Kostelce.

 

Další dvě česko - polské akce byly v režii volejbalu
Nejdříve přijel polský klub ZTS do Červeného Kostelce 7. 10. na společný trénink. Po rozehřátí dětí na hudbu byly vytvořeny 3 národnostně smíšené skupiny, které se střídaly na tréninkových stanovištích. Největší zájem byl o smečařský trenažer, který byl pořízen z projektu. Po závěrečném protažení následovala večeře a odjezd Poláků domů. Hned o týden později 14. 10. se opět kostelecký volejbal stěhoval na trénink do polských Zabkowic. Tentokrát byl trénink zaměřen více na hru , aby si naše děti vyzkoušely malinko odlišná pravidla pro dětský volejbal a mohly se tak připravit na turnaj, kterého se budou účastnit v listopadu. Po tréninku následovala opět večeře a odjezd do Čech.

Turnaj v minivolejbale v Polsku
Desátá sportovní akce v rámci projektu byla naplánovaná na 20.11.2021, kdy měl proběhnout turnaj v minivolejbale v Polsku pod záštitou Volleymania Wrocław. Na poslední chvíli došlo ke změně termínu. Do polských Zabkowic tedy nakonec odjelo o týden dříve 14.11.2021 14 děvčat a vyzkoušely si trochu jiný systém minivolejbalu, než je znám z Čech. Hráčky přivezly 2. a 3. místo ve trojicích a 4. a 6. místo ve čtveřicích. Pro některé to byla první zkušenost s turnajem vůbec. Děkujeme za příkladnou reprezentaci českého volejbalu a především Červené Kostelce.

Společné volejbalové tréninky
V roce 2022 se hned v lednu uskutečnila další sportovní akce v projektu, a to volejbalový trénink v Polsku. Naše starší děvčata odjela na společný trénink, ve kterém se věnovalo základním herním činnostem jednotlivců prsty, bagr, smeč, pod taktovkou polských trenérů z klubu ZTS.

Další 4 sportovní akce se přesunuli na jaro do Červeného Kostelce. 31.3. proběhl volejbalový trénink v naší sportovní hale za účastni polských dětí a sloužil hlavně k pochopení českých pravidel minivolejbalu a jako nácvik na plánovaný společný turnaj. Během 2 hodin se děti společně s trenéru užily rovněž spoustu zábavy. Oblíbenou závěrečnou hrou se staly „mrkve“.

Hned následující víkend 2.4. polský klub ZTS přijel znovu, a to na již tradiční volejbalovou sportovní akci dětí v Červeném Kostelci „Jarní turnaj nadějí“, které se v posledních letech pravidel účastní. Během celého dne ve sportovní hale hrálo na 120 dětí z klubů královehradeckého kraje a polských Zabkowic

Poslední volejbalová akce v projektu proběhla 28.4., kdy polský klub ze Zabkowic ZTS přijel se staršími děvčaty na společný trénink. Společný trénink 27 děvčat byl po společné rozcvičce a koordinačním soutěžím rozdělen na 2 skupiny. Obě skupiny se vystřídali na činnostech zaměřených na přihrávku a na útočný úder. Na závěr děvčata vytvořila smíchaná česko-polská družstva a zahrála si tréninkový zápas.

Turistický pochod HADAŘSKÁ 25 - 45. ročník
Z polského partnerského PTTK dorazilo 50 členů a společně jsme pak vyrazili na trasu dlouhou 12 km. První zastávku jsme si udělali v Lipkách u kapličky. Pak jsme se polní cestou vydali přes Lhotu k Devití křížům a dál ke kamenolomu Krákorka, odkud to už bylo kousek ke hradu Vizmburk, kde nás čekalo kvalitní občerstvení v půlce naší cesty. Na hradě nám hlavní kastelán, pan Balcar, připravil komentovanou prohlídku. Druhá polovina našeho putování nás vedla přes Potůčky a Kramflek na Dupačku. Pak jsme kolem průmyslové zóny pokračovali k tenisovým kurtům, fotbalovému stadionu a sportovní hale. V cíli u sokolovny nás přivítala country kapela Krvesaj. Při hudbě jsme si na lavičkách společně odpočinuli, ale také zatančili. Celý krásně prožitý den jsme ukončili večeří v sokolovně, po které jsme se rozloučili a naši přátelé odjeli domů.

Fotbalové utkání Červený Kostelec - Zabkowice v Polsku
Kostelečtí mladí fotbalisté U13 odjeli na poslední společnou akci v rámci mikroprojektu Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice“ Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/1 6_008/0002243 11.10.2022 k polskému partnerovi. Čekal je soupeř na vysoké úrovni a přes slabší začátek, kdy prohrávali 0:2 se po polovině utkání podařilo vyrovnat na 2:2. Ke konci utkání se skóre nevyvíjelo dobře a prohrávalo se tentokrát 2:3 aby se v poslední minutě opět vyrovnalo na konečných 3:3. Po odehraném utkání následovala společné večeře, rozloučení a odjezd zpět do ČR. Celá akce byla velice pozitivně hodnocena oběma stranami s oboustranným přínosem jak pro děti, tak pro trenéry.