Příjmení po rozvodu manželství

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

Podmínky a postup řešení:

Oznámení se činí písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu oznámení o užívání dřívějšího příjmení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny:     

  • pondělí 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
  • úterý 08:00–11:30 a 13:00–15:00 hodin
  • středa 08:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin

Petra Flašková, matrika, 1. patro, dveře č.5 e-mail: petra.flaskova@mestock.cz, tel. 491 467 526

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz, nebo jiný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost. Oddací list, doklad o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci.

Formulář:
  • Ke stažení: Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení zpět po rozvodu manželství
Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení je třeba učinit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud bude tato lhůta zmeškána, je možné požádat o změnu příjmení – správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. dalších dokladů.

Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2024