Přístavba tělocvičny u ZŠ V.Hejny

V březnu 2018 byla dokončena vyhledávací studie na přístavbu nové tělocvičny u Základní školy V.Hejny, kterou podle zadání Města Červený Kostelec vypracoval Vladislav Arnošt, SportPROJEKTING z Náchoda.

Studie řeší umístění a základní dispoziční řešení nové tělocvičny, která by měla sloužit zejména žákům základní školy. V rámci studie je řešeno také umístění výtahu a bezbariérového přístupu do stávající budovy základní školy.

Navržená přístavba tělocvičny je situována mezi budovu Základní školy a sousední budovu Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky. Hlavní vstup do tělocvičny je z ulice Bř. Kafky v úrovni chodníku, samotná budova je pak zhruba o půl patra zapuštěná pod úroveň přilehlé ulice. Ze vstupního prostoru je proskleným koridorem bezbariérový přístup po rampách k výtahu a vedlejšímu vchodu do suterénu školy a dále přímo do halového prostoru tělocvičny a k šatně pro ZTP.

Hala tělocvičny je navržená tak, aby zde bylo možno umístit hřiště na volejbal, nohejbal a košíkovou. Podél východní strany haly je navrženo přísálí, kam lze umístit dva stoly pro stolní tenis a výsuvné tribuny pro cca 60diváků. K halovému prostoru přiléhají šatny a hygienické a technické zázemí.

Studie obsahuje i variantu s nástavbou nad šatnami, ve které by byla umístěna učebna s kabinetem a zázemím. Přístup k učebně by byl od hlavního vstupu po schodišti, opatřeném plošinou pro ZTP.

Studie nespecifikuje stavební nosné konstrukce, ale pro zastřešení uvažuje s dřevěnými plnostěnnými nebo ocelovými příhradovými vazníky. Tělocvična by měla být vytápěna samostatným zdrojem tepla a měla by být samostatně napojena na sítě technické infrastruktury.

varianta bez učebnyvarianta s učebnou