Prohlášení o volbě druhého jména

Prohlášení o volbě druhého jména

Od 1. 7. 2001 může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Podmínky a postup řešení:

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Zapsaná mohou být dvě jména, která nejsou stejná. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 12 let musí být připojen jeho souhlas. U občanů narozených do 31. 12. 1949, kteří mají v matriční knize zapsáno více jmen, lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložit písemné prohlášení o zvolení druhého jména.

Údaje, které musí prohlášení obsahovat :

  1. jméno,příjmení,datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
  2. místo narození
  3. jména,příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilého
  4. jméno, které bylo zvoleno
  5. souhlas nezletilého staršího 12 let s prohlášením o volbě druhého jména
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny:

  • pondělí 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
  • úterý 08:00–11:30 a 13:00–15:00 hodin
  • středa 08:00 – 12:00 a 13:00–16:00 hodin

Petra Flašková, matrika, 1. patro, dveře č.5 e-mail: petra.flaskova@mestock.cz, tel. 491 467 526

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

rodný list (osoby, které se prohlášení týká), doklad totožnosti

Formulář:

  • Ke stažení: Prohlášení o volbě druhého jména – zletilý
  • Ke stažení: Prohlášení o volbě druhého jména nezletilého dítěte
Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá nový rodný list do 30 dnů po obdržení prohlášení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po vydání nového rodného listu změna všech úředních dokladů – občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz atd..

Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2024