Projekty EU

8. září 2020
2017 Kultura a sport nás sbližuje
  Město Červený Kostelec je členem Euroregionu Glacensis, který má za úkol propojovat Česko-Polské příhraničí. Proto město Červený Kostelec připravilo ve spolupráci s městským kulturním střediskem a sportovci řadu akcí, které měly za cíl nastartovat spolupráci spolků partnerských měst i nad rámec projektů Euroregionu Glacensis. Tento cíl se červenokosteleckým spolkům podařil. Do projektu byli v roce 2017 zapojeni červenokostelečtí turisté a městský dechový orchestr.První setkání městského decho
18. ledna 2019
2018 Přátelství bez hranic
„PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001385 Město Červený Kostelec je členem českopolského regionu s názvem Euroregion Glacensis. V rámci činnosti tohoto euroregionu město opět využilo dotační možnosti a pomocí mikroprojektu s názvem „Přátelství bez hranic“ propojilo spolupráci našich červenokosteleckých spolků a spolků z našeho partnerského města Ząbkowice Śląskie. Městský dechový orchestr navázal na předchozí spolupráci se svými polskými kolegy z partnerského města Ząbkowice Śl
13. prosince 2019
2019 Sport a kultura nás baví
 Sport a kultura nás baví, číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001790  "Projekt si klade za cíl zvýšit intenzitu a prohloubit a rozšířit spolupráci komunit i občanů partnerských měst na různých platformách života. Aktivity projektu jsou zaměřeny na několik cílových skupin: členy dechových orchestrů a divadelníků, sportovce, turisty a obyvatele partnerských měst a okolí".První akcí v roce 2019 bylo setkání mladých fotbalistů, které proběhlo 16.3. v Červeném Kostelci. Během celého dne se s