Prostor mezi školami

Prostranství mezi Základními školami V. Hejny vyplňuje travnatá plocha osázená stromy (smrky, jedle a lípy) a květinami. Plochu protínají štěrkové cestičky, okolo kterých jsou umístěny lavičky pro odpočinek. V prostoru je umístěno i dětské hřiště s herními prvky. Osazena jsou zde i odpadkové koše. Prostor je tak vhodný pro volnočasové vyžití pro děti, ale využíván je všemi generacemi k odpočinku. Centrálním bodem prostranství je pomník legionáře, věnovaný obětem světových válek. U vchodu do budovy druhého stupně základní školy je umístěna plastika připomínající období let 1938 – 1989. Prostor mezi školami má být do budoucna celkově revitalizován.