Prostor mezi školami

Prostranství mezi Základními školami V. Hejny vyplňuje travnatá plocha osázená stromy (smrky, jedle a lípy) a květinami. Plochu protínají štěrkové cestičky, okolo kterých jsou umístěny lavičky pro odpočinek. V prostoru je umístěno i dětské hřiště s herními prvky. Osazena jsou zde i odpadkové koše. Prostor je tak vhodný pro volnočasové vyžití pro děti, ale využíván je všemi generacemi k odpočinku. Centrálním bodem prostranství je pomník legionáře, věnovaný obětem světových válek. U vchodu do budovy druhého stupně základní školy je umístěna plastika připomínající období let 1938 – 1989. 

Na jaře 2022 byla dokončena celková revitalizace včetně nové budovy kavárny.  V parčíku byly nově použity tyto stromy: okrasné
třešně, javory a svitel latnatý.

Začátkem května 2023 zveřejnil "nejčtenější český on-line design magazín" DESIGNMAG článek o revitalizovaném veřejném prostranství mezi budovami ZŠ V. Hejny. Autor článku Ondřej Krynek v něm píše:

"Osmitisícové východočeské město Červený Kostelec se už nějakou dobu může pochlubit velmi povedeným veřejným prostranstvím mezi dvěma školami. V centru města jej vytvořila dvojice slovenských ateliéru 2021 a Laboratórium architektúry krajiny. Najdeme na něm do světle růžové oděný pavilon, dětské hřiště a posezení u pomníku. Vše zasazeno do úhledné vzrostlé zeleni."

Celý článek i s fotografiemi od Mateja Hakára si můžete přečíst na stránkách magazínu DESIGNMAG.