Prostor před prodejnou Konzum

V travnaté ploše byla v říjnu 2018 strojově vysázena směs dvanácti odrůd cibulovin narcisů.