Prostor u náměstí

Parčík pro relaxaci se nachází mezi ulicí 5. května a autobusovým nádražím. Travnatá plocha je osázena stromy, keři a květinami, které byly strojově zasázeny v listopadu 2017 (směs barev krokusů a tulipány). Protínají ji štěrkové cestičky, u kterých jsou osazena lavičky a odpadkové koše. V prostoru je umístěno také dětské hřiště s herními prvky. V roce 2019 zde bylo uprostřed plochy vybudováno kruhové sezení. Okolo sezení je vysazena směs suchomilných trvalek a jarní i letní cibuloviny. Na okraji u náměstí byl v dubnu 2005 vysazen nový vánoční strom, který se prozatím k výzdobě nevyužívá. Na autobusovém nádraží je k dispozici veřejné WC. U celého tohoto prostoru je rovněž zamýšlena celková revitalizace.