Rekonstrukce ul. Sokolská

Investiční akce:

Rekonstrukce ulice Sokolská

Aktuality k investiční akci:

27. května 2024
Začala první etapa stavby "III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská"
Provoz v ulici Sokolská prozatím není omezen.
24. května 2024
Plochy vyhrazené pro parkování
Pro náhradní parkování obyvatel ulic dotčených stavbou (Zítkova, Langrova, Tyršovo náměstí a Sokolská) jsou vyhrazeny dvě plochy.
23. května 2024
Zahájení první etapy – Rekonstrukce ulice Sokolská
V pondělí 27.května bude zahájena 1.etapa stavby, která bude probíhat zejména v ulicích Zítkova, Langrova a Tyršovo náměstí. Během prvních 2-3 dní budou v těchto ulicích celoplošně vyfrézovány asfaltové povrchy a následně začnou výkopové práce pro pokládku nové kanalizace od křižovatky ulice Palackého a Zítkova. Výkopové práce pak budou pokračovat ulicí Zítkova směrem na Tyršovo náměstí. Žádáme tímto obyvatele ulic dotčených stavbou, aby od pondělí 27.května neparkovali svá auta na ulicích a vj
15. května 2024
Dopravní omezení
Od 27.května začne platit úplná uzavírka silnice III/3038 ulice Sokolská (od ul. Havlíčkova po křižovatku s ul.Českoskalickou) a ulic Langrova, Zítkova a části ulice Palackého. Uzavírka bude trvat od 27.5. do 21.12.2024. Objízdné trasy pro transit a osobní dopravu jsou vyznačeny v přiložených situacích
15. května 2024
Důležité kontakty
V případě potřeby aktuálních informací o stavbě nebo řešení individuálních problémů souvisejících se stavbou se můžete obracet na zástupce zhotovitele Eurovia CZ a.s.
15. května 2024
Informace k zahájení a postupu rekonstrukce ulice Sokolská
Stavba (rekonstrukce ulice Sokolská) bude zahájena 27.května a jak již bylo zmíněno v předchozím článku, bude postupovat na etapy.1. etapa (předpokládaný termín 27.5.-15.7.) začne od ulice Palackého, kde bude provedeno zaústění nové dešťové kanalizace do stávajícího zatrubeného potoka a bude pokračovat pokládkou nové dešťové a výměnou stávající jednotné kanalizace ulicí Zítkova na Tyršovo náměstí a dále ulicí Langrova do ulice Sokolská.2. etapa (přepokládány termín 1.7.-15.11.) a 3. etapa (před
23. dubna 2024
Zahájení rekonstrukce ulice Sokolská se posouvá na květen
Termín zahájení stavby se vzhledem k průtahům ve výběrovém řízení na zhotovitele posouvá na květen. Přesný termín bude upřesněn po podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem.
28. března 2024
Stavba bude zahájena pravděpodobně v druhé polovině dubna
Z důvodu prodloužení termínu podpisu Smlouvy o dílo mezi zhotovitelem (Eurovia CZ, a.s.) a objednateli (Královéhradecký kraj, Město Červený Kostelec) bude posunut termín zahájení stavby pravděpodobně na druhou polovinu dubna. V tuto chvíli běží zákonné lhůty výběrového řízení, které je třeba naplnit před podpisem smlouvy. Z tohoto důvodu se posune i termín plánovaného veřejného projednání s obyvateli ulice Sokolská. O novém přesném termínu budeme včas informovat
8. dubna 2024
Rekonstrukce ulice Sokolská – březen 2024
Rekonstrukce silnice III/3038 (ulice Sokolská), která je připravována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, by měla být zahájena během dubna.