Rekonstrukce ulice Sokolská

Rekonstrukce ulice Sokolská

Město Červený Kostelec ve spolupráci se SÚS Královéhradeckého kraje připravuje celkovou rekonstrukci ulice Sokolská. V současné době je vybrán dodavatel projektové dokumentace. Ten navrhne konkrétní uspořádání uličního profilu, dopravní i technické řešení.

Součástí stavby bude nová vozovka, chodníky, pruhy pro parkování, městská zeleň a mobiliář vč. veřejného osvětlení. Rekonstruovány budou rovněž všechny sítě technické infrastruktury. Rozsah plánované stavby je patrný z přiložených dokumentů.