Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet umožňuje jednoduše a srozumitelně prezentovat hospodaření města prostřednictvím internetu. I když tato forma prezentace hospodaření subjektů veřejné správy není vyžadována zákony, jedná se o vstřícnou službu, díky které mají občané možnost si zobrazit v přehledné formě strukturu rozpočtu města (odkud plynou příjmy a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je možné sledovat strukturu a vývoj rozpočtu za několik let. Využijeme-li k tomuto cíli veřejnosti volně dostupný MONITOR – tj. specializovaný informační portál Ministerstva financí  - lze informace o rozpočtu a hospodaření našeho města porovnávat nejen s městy okolními, ale z celé ČR – pochopitelně nejlépe s městy s podobnými podmínkami (např. podobným objemem ročních příjmů rozpočtu, velikostí spravovaného území, obdobným počtem obyvatel). 

Přehled za Město Červený Kostelec:
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00272566/prehled?rad=t&obdobi=2004