S knížkou do života - Bookstart

Knihovníček a Bookstart – S knížkou do života v Červeném Kostelci

Od října 2019 dostávají rodiče nově narozených červenokosteleckých dětí při vítání občánků mimo jiné i dárek z Knihovny Břetislava Kafky – set obsahující informace o dětském oddělení knihovny, nabídku knížek pro společné čtení a celobarevnou publikaci S knížkou do života, která má rodiče motivovat ke společnému předčítání s jejich dětmi.

V návaznosti na tuto aktivitu knihovny, která souzní s celorepublikovým projektem Svazu knihovnických a informačních pracovníků, probíhá v knihovně každý týden Knihovníček, kroužek pro rodiče a nejmenší děti (0-3 roky). Setkání probíhají každé úterý ve dvou časech (od 9:30 a od 10:30). Aktuálně je přihlášeno přes 20 maminek s dětmi.
Setkání, která formou říkadel a pohybových her rozvíjí vzájemnou interakci rodičů a jejich dětí, mají za cíl prohloubit řečové schopnosti, socializaci dětí a schopnost zapojit se do kolektivu vrstevníků. Zároveň bychom chtěli, aby děti měly již od malička pozitivní vztah ke knížkám a knihovně jako místu, kam stojí za to se vracet. Tato snaha se snad v dalších letech po všech stránkách zúročí.

Pokud byste se chtěli s vašimi dětmi též zúčastnit, kontaktujte, prosím, dětské oddělení na mailu: deti@knihovnack.cz. Těšíme se na vás.