Služby knihovny

  

Knihovní služby pro veřejnost:

Absenční půjčování dokumentů:

Při půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. (viz. Knihovní řád KBKCK)

Speciální služby knihovny:

Meziknihovní výpůjční služba (dále jen MVS)

zajišťuje čtenáři požadované dokumenty v případě, že nejsou součástí fondu knihovny na základě jeho přesné informace o dokumentu.

Bibliografická informační služba (dále jen BIS)

je uživatelům poskytována ústně nebo písemně v rozsahu přehledu o dokumentech potřebných ke studiu, výkonu povolání nebo zájmové činnosti.

Služby čítárny a studovny

spočívají v prezenčním půjčování nejnovějších došlých výtisků periodik a jejich studiu.

Reprografické služby

- skenování a kopírování 

Přístup na Internet

- pravidla jsou uvedena v Provozních řádech využívání internetových pracovišť v odd. pro děti a mládež a pro dospělé čtenáře

Pronájem multifunkčního centra ke kulturním a vzdělávacím účelům

 

Výpůjční doba Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec:

Oddělení pro dospělé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pondělí
9.00
-
12.00 
 
13.00
-
18.00
Úterý
9.00
-
15.00
 
 
 
 
Čtvrtek
 
 
 
 
13.00
-
18.00
Pátek
9.00
-
12.00
 
 
 
 
Sobota
8.30
-
11.00
 
 
 
(včetně školních prázdnin)
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení pro mládež
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úterý
9.00
-
17.00
 
 
 
(v době školních prázdnin 9.00 - 15.00)
Pátek
 
 
 
 
12.00
-
17:00
 

Kluby pro vás:

Klubáč - pro děti  od 6 let - každé úterý od 17 do 18 hodin kromě školních prázdnin

Albert - Albi- klub vědomostních a zábavných her pro děti i dospělé - čtvrtky 16 - 18 hodin, kromě školních prázdnin

Pohoda - klub pro dospělé, kteří se chtějí něco dozvědět - každé pondělí od 16 do 18 hodin, kromě školních prázdnin