SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)

Organizačně zajišťuje slavnostní obřady (vítání občánků, výročí svatby…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Marcela Kollertová (marcela.kollertova@mestock.cz) – předsedkyně
Petra Krejsov (petra.krejsova@mestock.cz) tel. 491467527 -  tajemnice
Helena Binterová
Kateřina Maxová
Pavla Švorčíková
Mgr. Markéta Šolcová