SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)

Organizačně zajišťuje slavnostní obřady (vítání občánků, výročí svatby…)

Člěnové sboru pro občanské záležitosti

Marcela Kollertová – předsedkyně
Email: marcela.kollertova@mestock.cz 

Petra Krejsov –  tajemnice
Email: petra.krejsova@mestock.cz, Tel.: 491 467 527

Další členové: 
Helena Binterová, Kateřina Maxová, Pavla Švorčíková, Mgr. Markéta Šolcová