Správní odbor

Zajišťuje:
Školství
Příspěvkové organizace
Podatelnu
Telefonní ústřednu
Úklid objektů města
Přípravu a zajištění voleb
Sčítání lidu
Archiv
Městský rozhlas
Ověřování listin a
podpisů
Spolupracuje:
Vydávání vyhlášek
Plánování investic
Sestavování rozpočtu

Matrika:
Zajišťuje:
Matriční evidenci
občanství
Evidenci obyvatel
Žádosti o OP a pasy
Obřady
Posudky
Ověřování podpisů a listin