Strategický plán rozvoje města 2021 - 2028

Schválení aktualizace strategického plánu města na období 2021-2028

Na svém zasedání dne 9. 12. 2021 schválilo zastupitelstvo města Červený Kostelec aktualizaci strategického plánu města na období 2021-2028.

Charakteristickým rysem strategického plánování je přístup k řešení problémů a rozvojových potenciálů města z dlouhodobého hlediska a snaha optimálně využít lidské, materiální a finanční zdroje.

Strategický plán města jako celek je dokumentem, který objektivně popisuje hlavní problémy a rozvojový potenciál města a navrhuje možná řešení, je nástrojem strategického řízení rozvoje města a podkladem pro rozhodování města v rozvojových a zejména investičních záležitostech. Ale je také nástrojem k zajištění kontinuity rozvoje města – strategický plán překonává volební cyklus a je tak nástrojem potřebné kontinuity a zachování směru, jímž se město vyvíjí. V neposlední řadě je i platformou pro sladění názorů a představ všech relevantních aktérů ve městě.

Strategický plán je dokumentem, s jehož pomocí bude do roku 2028 zabezpečována samosprávou města Červený Kostelec koordinace strategických rozvojových aktivit, které ovlivní život města, činnost místních podnikatelů, neziskových organizací a dalších dotčených subjektů.

Jedná se o aktualizaci strategického plánu města Červený Kostelec a je tak možno navazovat
na předchozí dobré zkušenosti místní samosprávy s realizací a planěním strategického plánu pro období 2014-2020.