Ubytování

Seznam ubytovacích prostor v Červeném Kostelci a okolí najdete na webu turistiského regionu Kladské pomezí.

Zveřejnění linku podléhá spolupráci Červeného Kostelce a spol. Branka, o. p. s., která také zodpovídá za aktuálnost informací. Posláním obecně prospěšné společnosti Branka je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí. Více info na serveru www.kladskepomezi.cz.