Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte.

Podmínky a postup řešení:

K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství „Souhlasným prohlášením rodičů k dosud nenarozenému dítěti“. Součástí zápisu je i prohlášení o příjmení dítěte, na kterém se rodiče dohodnou a zvolí příjmení jednoho z rodičů. Zároveň lze dítěti určit i jméno, popřípadě dvě jména.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

na matrice v úřední hodiny :

  • pondělí 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
  • úterý 08:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 hodin
  • středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

Marcela Kejklíčková, e-mail: kejklickova@mestock.cz, tel. 491 467 526, 1. patro, dveře č.5

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

  • platné občanské průkazy
  • rodné listy
  • těhotenský průkaz matky 
  • rodič cizinec - platný cestovní pas, doklad o pobytu na území ČR (je-li takový pobyt evidován), doklad o RČ přiděleném cizinci v ČR, rodný list s úředním překladem do českého jazyka
  • matka cizinka, je-li rozvedená nebo vdova, musí doložit rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo úmrtní list manžela, příp. s překladem do českého jazyka
  • nerozumí-li rodič - cizinec českému jazyku slovem a písmem je NEZBYTNÁ přítomnost úředního překladatele (náklady na tlumočení hradí žadatelé)
Formuláře:

Nejsou. Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje matrikářka.

Správní a jiné poplatky:

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti sepisuje bezodkladně.

Datum poslední aktualizace: 15.1.2020