US14 - lokality L-BI-02, L-PV-04, L-PV-09, L-PV-10 (Lipky-Balaton)

Územní studie byla zpracována na žádost majitele pozemku p.č.796/1 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, který jsou součástí lokality v územním plánu označené L-BI-02. Podmínkou pro rozhodování o změnách v tomto území je zpracování územní studie, která ověří možnosti a stanoví podmínky změn. Zadání vypracoval na žádost Města Červený Kostelec Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel územní studie.

Tato územní studie zahrnuje lokality L-BI-02, L-PV-04, L-PV-09, L-PV-10.

Zpracovatelem studie je Ing. arch. Aleš Přibyl, Náchodská 62, 549 11 Dolní Radechová.

Územní studie byla schválena Radou města dne 14.12.2022, usnesením č. R-2022/23/14.

Do evidence územně plánovací činnosti byla pořizovatelem vložena dne 28.12.2022.  

Obsah územní studie: