Vlastivědný spolek

Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost. Kraj, ve kterém žijeme, nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace. 

Co všechno děláme?

V rámci vlastivědného spolku funguje sekce muzejního depozitáře, která obhospodařuje sbírky písemností, fotografií a dalších regionálních dokumentů a předmětů s cílem pozvednutí muzejnictví v Červeném Kostelci na vyšší úroveň.

Zároveň v rámci vlastivědného spolku působí i redakce vlastivědného sborníku Rodným krajem, jejíž hlavní činností je vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem, sborníku, ve kterém publikují autoři své články zabývající se historií a historickými souvislostmi. 

Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mladými lidmi, a tak je tradičně vyhlašována i dětská soutěž Děti rodnému kraji (témata literární, výtvarná, fotografická, modelářská apod.) 

Vlastivědný spolek také organizuje řadu výstav a přednášek a přispívá tak k obohacení kulturního života občanů našeho města. V neposlední řadě se také vlastivědný spolek snaží podporovat a rozvíjet ediční činnost svých členů při publikování regionálních článků či ucelených publikací.

Vlastivědný spolek má v současnosti 25 stálých členů. Většina členů spolku žije přímo v Červeném Kostelci, resp. v blízkých spádových oblastech města. Další cca 11 osob není přímo členy vlastivědného spolku, nicméně spolupracují s námi při vybraných činnostech, jako je například distribuce vlastivědného sborníku Rodným krajem. Výbor spolku tvoří Ing. Roman Kejzlar (předseda spolku), Karel Cejnar, Oldřich Nermuť a Otto Hepnar.

Je vám tato činnost blízká? Zajímáte se také o historii i současnost Červeného Kostelce a jeho okolí? Chcete nám pomoci při našem snažení? Přijďte mezi nás – staňte se členem našeho spolku. Rádi vás u nás uvidíme.

Všeobecné kontaktní informace

Tel. 724 088 587 (Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku)
E-mail: vlastivedny.spolek@cervenokostelecko.cz
Web: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz
Facebook: www.facebook.com/vlastivednyspolekck

Muzejní depozitář

Vedoucí depozitáře: Otto Hepnar
Kontaktní adresa: Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec (3. patro budovy)

Redakce Sborníku Rodným krajem

Redaktorka: PhDr. Marcela Fraňková
Kontaktní adresa: Sokolská 293, 549 41 Červený Kostelec
E-mail: rodny.kraj@knihovnack.cz
Tel. 491 463 384, 602 880 480