Volby do Evropského parlamentu

Každých pět let volí občané EU své zástupce do Evropského parlamentu, přímo voleného orgánu, který hájí jejich zájmy při přijímání rozhodnutí v EU.

Volební postupy se v jednotlivých státech EU liší, některé prvky jsou však společné. Zde je stručný přehled toho, jak jsou členové Evropského parlamentu voleni.

Kolik poslanců se volí v jednotlivých zemích?

Přidělení křesel je stanoveno v evropských Smlouvách. Zohledňuje počet obyvatel každé země, přičemž menším zemím je přiděleno několik křesel navíc, než by jim čistě podle poměrného propočtu náleželo. V současné době se počet poslanců pohybuje od 6 (Malta, Lucembursko, Kypr a Estonsko) po 96 (Německo). V České republice se volí 21 europoslanců.

Dny konání voleb

Země v EU mají různé volební tradice a každá země může rozhodnout, kdy se v časovém rozpětí čtyř dnů volby budou přesně konat, a to od čtvrtka (dne, kdy se tradičně volí ve Spojeném království a Nizozemsku) do neděle (kdy probíhají volby ve většině zemí). v České republice se zpravidla volí v pátek a v sobotu. Volební systém

V pravidlech se uvádí, že při volbě poslanců EP by mělo být nějakým způsobem uplatněno poměrné zastoupení. Tento systém zajišťuje, že pokud strana obdrží 20 % hlasů, získá rovněž přibližně 20 % křesel, takže větší i menší politické strany mají možnost vyslat do Evropského parlamentu své zástupce.

Každá země může svobodně rozhodovat o mnoha důležitých aspektech volebního postupu. Některé země například své území dělí na volební obvody, zatímco jiné mají pouze jeden volební obvod.

Zdroj - https://www.europarl.europa.eu/