Voličský průkaz

V případě, že se volič nebude ve dnech voleb zdržovat v místě trvalého pobytu, může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku, a to pouze s platným voličským průkazem. O vydání voličského průkazu požádá volič s trvalým pobytem na území Červeného Kostelce na Městském úřadě Červený Kostelec.