Výsadba lípy na Tyršově náměstí

K příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu dne 28.10.2018 dozná úprav Tyršovo náměstí v našem městě. Dle zpracované architektonické studie s názvem "Výsadba lípy na Tyršově náměstí" panem Ing. arch. Markem Wajsarem bude tento veřejný prostor upraven a doplněn záhony letniček a výsadbou cibulovin v trávníku. Pro příjemné posezení bude instalována jedna atypická lavička pod nově vysazenou lípou srdčitou, která se stane živým památníkem a jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny.

Zajímavosti o Lípách republiky 1918 - 2018 máte možnost načerpat na webu Lípy republiky https://lipyrepubliky.cz/ .