Výstavba zázemí pro sportovní organizace a veřejnost

Výstavba zázemí pro sportovní organizace a veřejnost

V první čtvrtině roku 2015 byly představiteli sportovních oddílů předloženy informace o špatném stavu zázemí pro sportovce v oddílech volejbal, fotbal a tenis. Zároveň zástupci kuželkářského oddílu informovali o potřebách 1. ligového oddílu kuželkářů. Následně proběhla diskuse se zástupci sportovních oddílů o potřebách zázemí a na základě majetkových možností připravil městský architekt k diskusi prvotní návrh k umístění jednotlivých budov včetně odhadu investičních a provozních nákladů. Následně proběhla diskuse na úrovni komisí, v radě města a na úrovni ZM, a to 8. 6. 2015 na besedě zastupitelů. Usnesením ZM z 18. 6. 2015 byl schválen záměr vybudování zázemí pro sportovní organizace a veřejnost včetně revitalizace parku A. B. Svojsíka.

14. října 2015 odsouhlasilo zastupitelstvo města již konkrétnější záměr vybudování zázemí pro sportovní organizace a veřejnost včetně revitalizace parku A. B. Svojsíka, který najdete zde:

Zastupitelstvo města Červený Kostelec
  • ukládá RM předložit na příští zasedání ZM smlouvy o převodu majetku sportovních organizací na město a způsobu budoucího užívání sportovišť.
  • schvaluje revitalizaci parku A. B. Svojsíka, umístění zázemí tenisu v prostoru tenisového areálu, umístění zázemí fotbalu v prostoru fotbalového stadionu a umístění víceúčelového objektu kuželny se zázemím pro návštěvníky parku dle předloženého návrhu (viz příloha).
  • ukládá RM připravit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace dle jednotlivých částí na základě předložené koncepce.

Soubory ke stažení

sportoviste.pdf 3,4 MB Stáhnout