Zahrádkáři Červený Kostelec

Zahrádkářství je v českých zemích velmi rozšířenou lidovou činností, která přináší potěchu, zábavu, relaxaci, zdravý pohyb i zpestření jídelníčku. Naše organizace zahrádkáře spojuje, nabízí zázemí pro debaty, výměnu zkušeností, pořádáme různé výlety, výstavy a vyvíjíme i publikační činnost.

Historie spolku kosteleckých zahrádkářů spadá do roku 1933, kdy zde začal fungovat Spolek zahrádkářů a přátel přírody. Jeho zakládajícím předsedou (1933–1936) byl Norbert Kejzlar. Výrazného rozmachu spolek zažil s dlouholetým předsedou (1938–1961) Vilémem Šimkem.

Navštivte nás

Výborové schůze probíhají obvykle každou druhou neděli v měsíci v restauraci Divadlo od 9 hod. (debaty, odborná poradna a přednášky, plánování akcí).

Pojeďte s námi

Během roku pořádáme různé zájezdy, kdy navštěvujeme regionální výstavy, ale i vzdálenější arboreta, veletrhy a zajímavé turistické cíle.

Webové stránky

http://zahradkari.estranky.cz