Zastupitelstva krajů 2020

27. července 2020
Přehled termínů a lhůt
Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
27. července 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a počet a sídlo volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a počet a sídla volebních okrskův souladu s § 15 odst.1 písm. c) a f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovil starosta minimální počet členů okrskových volebních komisí a počet a sídla volebních okrsků.
27. července 2020
Vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
Vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů publikované ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb
29. dubna 2020
Žádost o voličský průkaz
S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, to je v našem případě pouze v Královéhradeckém kraji.Možnosti podání žádosti: v případě LISTINNÉHO podání žádosti (doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hod. dne 25. září 2020) je třeba, aby byl podpis žadatele úředně ověřen. P