Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci

V lednu 2014 zastupitelstvo města rozhodlo o přípravě projektu vybudování důstojného zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci. Impulsem pro toto rozhodnutí byl na straně jedné zcela nevyhovující, ba přímo žalostný stav stávajícího objektu na tenisových kurtech, na straně druhé vypsání dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který podporuje tuto základní sportovní infrastrukturu ve městech a obcích.

Zázemí pro tenisové kurty – nákres situace Zázemí pro tenisové kurty – fasády Zázemí pro tenisové kurty – půdorys

Přesto, že získání prostředků z toho programu není nic jednoduchého a konkurence projektů z celé ČR je velká, ze strany města byla vyvinuta iniciativa směřující k urychlení nezbytných příprav a podání žádosti o dotaci. 

Vlastním předmětem projektu je výstavba jednopodlažní budovy podle návrhu ing. arch. Pavla Šmelhause, umístěné v bezprostřední blízkosti dnešní klubovny (jež bude odstraněna). V této nové budově naleznou tenisté, a to zejména naše tenisová mládež, jež v klubu tvoří většinu členů, potřebné zázemí v podobě šaten a hygienického zařízení, klubovny a dalšího potřebného vybavení.

Předběžné propočty celkových nákladů na vybudování této infrastruktury činí cca 4,9 mil. Kč bez DPH s tím, že v souladu s podmínkami programu MŠMT je žádáno o dotaci ve výši cca 2,8 mil. Kč.

Vlastní výstavba objektu je plánována na rok 2016.

Jiří Škoda

Soubory ke stažení

tenis_pudorys.pdf 170,4 KB Stáhnout
tenis_fasady.pdf 41,9 KB Stáhnout
tenis_situace.pdf 50,7 KB Stáhnout