Zvláštní příjemce důchodu

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Tuto možnost mohou využít ti občané, kteří žijí ve vlastní  domku nebo bytě, rádi by v něm zůstali, ale jejich zdravotní stav je omezuje natolik, že nejsou schopni přijímat důchod a disponovat s ním. Obdobně mohou tuto možnost využít i děti, které nechtějí své staré rodiče umístit v domově důchodců nebo jiném podobném zařízení, ale vidí, že hospodaření s důchodem jim činí velké problémy.

V této situaci je možné využít titul tzv. "zvláštního příjemce důchodu". To znamená, že na základě rozhodnutí, které vystavuje sociální odbor Městského úřadu, je ustanovena osoba, která přijímá důchodové  dávky  místo  samotného  příjemce  důchodu. Výběr osoby je libovolný, může to být někdo z rodiny nebo kamarád, prostě ten, ke komu má důchodce důvěru a věří mu, že peníze bude spravovat svědomitě a k jeho prospěchu.

Vydání rozhodnutí je podmíněno podáním žádosti, kterou je možné získat na sociálním odboru Městského úřadu nebo ZDE. Dále je vázáno na souhlas důchodce a hlavně na vyjádření ošetřujícího lékaře, který potvrdí zdravotní problémy, které omezují přijímání důchodu a nakládání s ním. 

Rozhodnutí  se po  nabytí právní  moci odesílá  na ČSSZ  do Prahy, kde je  vydán nový výměr důchodu, ve kterém figuruje jako příjemce již zvolená osoba. Protože je proces závislý na spolupráci několika organizací, může se celá záležitost ustanovení zvláštního příjmce důchodu protáhnout, v extrémním případě při souhře nepříznivých vlivů, třeba až na 3 měsíce.