Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis

Vznik partnerství: 28. listopadu 1996 

Euroregion Glacensis tvoří zájmové sdružení právnických osob, které je dobrovolným zájmovým sdružením měst, obcí, krajských samospráv a dalších subjektů na území okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Jičín, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Svitavy a případně dalších právnických osob programově a účelově zaměřených zejména na spolupráci přesahující státní hranici ČR s obdobnými právnickými osobami příhraničních regionů Polské republiky a na hospodářsko-sociální rozvoj daného území.

Adresa

Název: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Ulice: Panská 1492
Město: Rychnov nad Kněžnou
PSČ: 516 01 
Tel.: 445 531 054
E-mail: info@euro-glacensis.cz

Historie

Po změně politických poměrů v letech 1989–1990 přicházejí velice rychle snahy odstranit železnou oponu mezi námi a našimi nejbližšími sousedy – Poláky. Průkopníky v tomto snažení byli starosta Broumova Ing. Tomáš Kočička a starosta Rychnova nad Kněžnou MVDr. František Bartoš. Začínají se uzavírat první partnerské smlouvy mezi městy a obcemi na obou stranách hranice. Velice rychle se také ukazuje, že pokud má mít snažení samosprávy úspěch, který by vedl k otevření hranice a skutečnému rozvoji spolupráce, je nutné sdružit obce a města na obou stranách hranice, aby jejich slovo mělo váhu při jednáních. V tomto směru byl velice aktivní starosta Rychnova MVDr. Bartoš, kterému se za podpory ostatních zástupců samosprávy i státní správy podařilo věc dotáhnout ke zdárnému konci.

Dne 18. září 1992 byla u primátora města Walbrzych podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci přesahující hranice a o vytvoření Svazu pohraničních měst a obcí Čechy a Polsko.

Dne 24. května 1993 na slavnostním ceremoniálu v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové přistoupilo k této dohodě 15 měst z příhraničních okresů ČR Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a město Hradec Králové, které tuto akci zaštítilo. Z polské strany k této dohodě přistoupilo 22 obcí a měst z příhraniční oblasti. Jak je z názvu dohody vidět, nebylo možné ještě v této době veřejně použít název euroregion. Podepsáním dohody byl položen základ, ale bylo potřeba ještě mnoha jednání a času, aby byla organizace institucionalizována a euroregion mohl vzniknout.

Dne 16. ledna 1996 byla podepsána v Rychnově nad Kněžnou smlouva o založení Regionálního sdružení měst a obcí okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Šumperk a Hradec Králové za účelem realizace regionální, hranici přesahující spolupráce pohraničních regionů ČR a Polska. Předsedou sdružení byl zvolen MVDr. František Bartoš, místopředsedy Marie Vaňková z Police nad Metují a Mgr. Karel Škarka z Ústí nad Orlicí. Sekretářem a mluvčím byl jmenován Ing. Radomír Morawiec. Tímto dnem byla zahájena i činnost sekretariátu sdružení v Rychnově nad Kněžnou. Regionální sdružení pro spolupráci Pomezí Čech, Moravy a Kladska bylo zaregistrováno OkÚ v Rychnově nad Kněžnou 7. února 1996. Na Polské straně byla založena obdobná organizace s názvem Sdružení obcí Kladské oblasti se sídlem v Kladsku.

Euroregion Glacensis vznikl prakticky až 28. listopadu 1996, kdy byla uzavřena v Hradci Králové Smlouva o vytvoření česko–polského Euroregionu Pomezí Čech, Moravy Kladska – Euroregionu Glacensis. Tuto smlouvu uzavřelo Regionální sdružení pro spolupráci Pomezí Čech, Moravy a Kladska se sídlem v Rychnově nad Kněžnou zastoupené předsedou Františkem Bartošem a Sdružení obcí Kladské oblasti se sídlem v Kladsku zastoupené předsedou Czeslawem Krecichwostem.

Úkoly a cíle

Koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území a jejich vzájemnost k programům, které připravují příslušné orgány příhraničního regionu v Polské republice.

Podpora rozvoje zejména v těchto oblastech činnosti:

Evropský integrační proces,spolupráce v otázkách územního plánování, 
spolupráce v hospodářské a obchodní oblasti, 
zachování a zlepšení životního prostředí, 
výstavba a vzájemné přizpůsobení infrastruktur přesahujících státní hranice ČR, 
spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof,
spolupráce v rozvoji pohraniční turistiky a spolupráce se státními orgány při zřizování nových hraničních přechodů,
spolupráce v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na území Euroregionu,
spolupráce v oblasti humanitární, sociální a zajištění bezpečnosti občanů,
kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví,
spolupráce organizací Horské služby na území Euroregionu.

Rada EURG

Nejvyšším společným orgánem Euroregionu je rada, která je tvořena předsedy a místopředsedy české a polské části euroregionu. V předsednictví se obě strany po roce střídají.